Skip to content

Sørlandets Sikkerhetssenter kan nå tilby våre kunder fallsikringskurs.

Arbeid i høyden

Selv det du tror er lav høyde, er en risikosport. Fallskader utgjorde i perioden
2001- 2008 hele 34,4 % av alle yrkesulykker i Norge, og ga en samlet erstatning på 2 348 millioner. I 2009 ble det rapportert om 4 916 fallskader i Norge. Hovedtyngden av de skadede er menn i alderen 20-35 år.

Sitat fra Arbeidstilsynet:
Arbeid i høyden skal utføres uten fare for liv og helse, og om dette krever bruk av fallsikring skal arbeidstakeren bl.a gis «forståelig informasjon og nødvendig opplæring…»

Bilde under:
Deltakere i full sving med å redde dukka som har «falt»