Skip to content

Livbåtførerkurs

Kursnavn
Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Godkjenninger
OLF godkjent 24 måneder (OLF)

Varighet
32 timer - 4 dager

Målgruppe
Livbåtførere innenfor offshore og maritim virksomhet Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Oljeindustriens Landsforening og STCW 95 Tabell A-VI/2-1. Etter gjennomgått kurs og bestått eksaminasjon, kan sertifikat for livbåtfører bli utstedt av Den Norske Skipskontroll.

Krav til forkunnskap
KO 0101 Grunnleggende sikkerhetskurs eller
KM 0101 Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Hovedmål
Når kurset er fullført, skal deltakerene være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Innhold
Regelverk / ansvarsforhold
Utsetning- systemer for skip og rigg
Nødkommunikasjon og aktuelt utstyr
Utstyr i båt og flåte
Livreddende førstehjelp
Prosedyrer / alarminstruks
Kommandoforhold / samarbeid
Personlig vern og utstyr
Praktisk øvelse under aktuelle båttype
Opphold i båt
Berge opp folk fra sjøen

Eksamen
Skriftlig og muntlig test.