Skip to content

Sikkerhetsopplaering

Kursnavn
Videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer

Godkjenninger
STCW (IMO)

Varighet
10 dager (80 timer)

Målgruppe
Skipsoffiserer (dekk og maskin) , både i nasjonale og internasjonale farvann

Krav til forkunnskap
Skal ha gjennomgått grunnleggende opplæring og sikkerhetsopplæring eller instruksjon i samsvar med avsnitt A-VI/1 i STCW - koden, og skal tilfredsstille relevante krav til kompetanse som er fastsatt i samme avsnitt.

Hovedmål
Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av tilgjengelig evakuerings- og nødutstyr
Opptre som leder for brannvern- lete og redningslag ombord
Gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne administrere og ta ansvar for medisinsk og førstehjelp situasjoner.

Innhold
Tabell A-VI/2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter (IMO modellkurs 1.23)
Tabell A-VI/3 1 Minstekrav til kompetanse i ledelse av brannslokking. (IMO modellkurs 2.03)
Tabell A-VI/4 1 Minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp. (IMO modellkurs 1.14)

Eksamen
Skriftlig test med alternative svarvalg