Skip to content

Førstehjelpskurs

Kursnavn
Førstehjelp - grunnkurs og videregående

Godkjenninger
Godkjent for servicefartøyer 24 måneder
OLF godkjent 12 måneder (OLF)

Varighet
5 dager

Målgruppe
Personell som er tiltenkt oppgaver i førstehjelpsberedskapen, medlemmer i førstehjelpslag på faste og flyttbare installasjoner, Mob-båt mannskap, førstehjelpere på beredskapsfartøy.

Krav til forkunnskap
Ingen

Hovedmål
Sette deltakerene i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.

Innhold
Skadestedsopptreden
Vurdering av pasienten
Hjerte lunge redning
Bevisstløshet
Sirkulasjonssvikt og stans av blødninger
Hypotermi og drukning
Bruk av oksygen
Hode ,nakke og ryggskader
Brudd og bruddbehandling
Skader i bukhulen
Forgiftninger
Brann og etseskader
Løfteteknikker og transport
Hjertekrampe og infarkt
Skadeprioritering
Måling av blodtrykk og infusjonsbehandling
Mentale reaksjoner

Eksamen
Skriftlig.