Skip to content

Ledelse av Brannslukking

Minstekrav til kompetanse i ledelse av brannslukking
Kursnavn
Ledelse i brannslukking

Varighet
3 dager (28 timer)

Målgruppe
Skipsoffiserer

Krav til forkunnskap
IMO 60

Hovedmål
Lede brannslokkingoperasjoner om bord på skip

Innhold
STCW koden tabell avsnitt A-VI/3
Brannteori og slokkeledelse
Kriseadferd
Praktiske/taktiske øvelser

Eksamen
Sertifiserende kurs. Bestått teoretisk eksamen og tilfredsstillende gjennomføring av praktisk del, danner kriterier for bestått kurs.