Skip to content

Hvorfor velge oss?

SØRLANDETS SIKKERHETSSENTER
Sørlandet er litt mer enn “tean i tanga”, ræger og hvidvin. Landsdelen har også solide tradisjoner og et ekspansivt miljø innen maritimt og offshore. Og selvfølgelig er miljøet opptatt av sikkerhet.
Sørlandets Sikkerhetssenter A/S (SSS) er plassert i den sørlandske skjærgården like øst for Kristiansand. Historie, utvikling og ansvar preger senteret. I tillegg har det en plassering som gjenspeiler Norges sjøfartstradisjoner. SSS jobber tett med Oljeindustriens Landsforening(OLF), Sjøfartsdirektoratet (SD) og Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). Alle kurs kjøres etter OLF, SD eller NSO sine retningslinjer.

LIV OG MILJØ
SSS har et overordnet mål. Nemlig å ta vare på liv og miljø. Vi er med på å skape sikkerhet rundt den enkelte medarbeider som gjør sin innsats til havs og til lands. Våre kurs har som et klart formål å skape trygghet for enkeltpersoner, arbeidsplasser, bedrifter og samfunn. Men vi har også som mål å ta vare på miljøet vårt.

KURSVIRKSOMHET
Sørlandets Sikkerhetssenter er et regionalt sikkerhetssenter med over 20 års erfaring innen sikkerhetsopplæring. SSS driver opplæring av offshorepersonell, maritimt personell og personell i landbasert virksomhet. Senteret har som mål å forbedre sikkerhetsnivået for alle deltakerne på samtlige kurs. SSS har drøyt tjue fast ansatte instruktører og femten timelærere. Alle har store kunnskaper og grundig erfaring på sine felt. Og alle er oppdatert når det gjelder krav om sikkerhet. Kort sagt, du møter et trygt miljø som kan sikkerhet når du kommer til oss.
SSS har spesialisert seg på å være et sikkerhetssenter som tilbyr samtreningskurs for hele beredskapsorganisasjonen, enten det er offshore, maritimt eller landbaserte organisasjoner.

NYTT SIKKERHETSSENTER
Vi etablerer et nytt sikkerhetssenter på Kjevik i nær kontakt med flyplassen. Og da er det naturlig for oss med et samarbeid med Avinor. De er like opptatt av strenge sikkerhetssystemer som vi er. Når vi samler de beste kreftene til sjøs, på land og i luften skaper vi et optimalt læringssenter. Senteret er spesielt utviklet med tanke på å være ett forurensingsfritt senter med renseanlegg for alt som går både til luft og grunn.

VI KAN OGSÅ GJØRE EN JOBB FOR DEG, DER HVOR DU ER.
Selv om virksomheten vår vil ha sin base i det hypermoderne anlegget ved Kjevik, kan vi også flytte på oss hvis det er ønskelig. Vi utvikler et konsept som gjør at vi kan arrangere beredskapsøvelser hvor som helst i Nordsjøen og i Østersjøen.

VELKOMMEN TIL SSS
La oss ta en prat og en kopp kaffe i en av våre nye kopper med logo og snakker sammen . Vi kan være din problemløser og din sikkerhetsgaranti.
Med oss som samarbeidspartner har du gjort et godt og trygt valg!