Skip to content

Sikkerhetskurs – grunn

Kursnavn
Grunnleggende sikkerhet - Grunnkurs

Godkjenninger
OLF godkjent 48 måneder (OLF)

Varighet
45 timer - 4 dager ved senteret.

Målgruppe
Basiskurs for alt sokkelarbeidende personell på norsk sokkel hvor Petroleumsloven anvendes.

Krav til forkunnskap
Ingen

Hovedmål
Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Ved fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebygging av arbeidsulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr på innretningen. Man skal også være trent til å takle en evakuering fra ett helikopter
I tilegg skal deltakerne ha fått ferdigheter/kunnskap i:

 • bruk av brann-/redningsutstyr, førstehjelp og kjennskap til lover og forskrifter som regulerer oljevirksomheten.
 • det apparat som settes inn ved ulykker og katastrofer både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet samt forståelse for det sosiale- og fysiskearbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

Innhold
Noe av teorien blir gjennomgått interaktivt. Det er mulig å gjennomføre teorien over internett.

Kurset er i hovedsak rettet mot praktisk trening og øvelser
Forebyggende sikkerhets-/ vernearbeid m / praktiske øvelser:

 • Lover og forskrifter
 • Tilsynsmyndigheter
 • Beredskap
 • Internkontroll
 • Arbeidsmiljø
 • Vernetiltak
  Brannvern m / praktiske øvelser:
 • Brannteori
 • Slukkemetoder
 • Brannberedskap
 • Brannforebyggende arbeid.
  Sjøredning m / praktiske øvelser:
 • Personlig redningsmidel
 • Kollektive redningsmidler
 • Evakuering
  Helikopterevakuering
 • Vanntilvenning
 • Pustelunge
 • Evakuering av helikopter rett vei og kantret

Førstehjelp m / praktiske øvelser:

 • Opptreden ved ulykke
 • Prioritering av tiltak
 • HLR
 • Sirkulasjon svikt
 • Brannskader
 • Hypotermi

Eksamen
Skriftlig eksamen.