Fasiliteter

ADMINISTRASJONS OG UNDERVISNINGSBYGG

Hovedbygget ved det nye opplæringssenteret vårt
er på 1700 m2. Og her finner du det meste.
Klasserom, spesialrom, kantine og garderober.

KLASSEROM


Vi har seks klasserom med plass til 16-30 elever pr.
klasserom. Klasserommene kan også slås sammen
slik at vi kan undervise 60 deltakere på samme tid.
Flere av klasserommene er spesial-rom:
Et av rommene er utstyrt som et nødhospital.
Et annet som beredskapssentral. Og et er
utstyrt med tanke på databasert opplæring.

SPESIALROM


I anlegget finnes også spesialrom for redningsdrakter,
redningsflåter, verksted for vedlikehold av redningsutstyr
og garderober for 100 personer.

KANTINE


Sosiale treffpunkt og felles møteplasser er viktig.
Og vi akter å ta vare på det sosiale på kurs og skolesenteret
vårt. Derfor har vi lagt vekt på en trivelig og sentralt
plassert kantine. Kantinen kan servere opptil
100 personer om gangen.

HUET- Helicopter Underwater Escape Training

Oppvarmet basseng hvor vi trener på evakuering av helikoptervelt.
Bassenget brukes også til andre vannøvelser året rundt…

In Archive